Doelstelling Kleine Hans

Kleine Hans is een commissie met als doel de student meer inzicht te geven in de (ab)normale geestelijke ontwikkeling van de mens. Dit door middel van maandelijkse lezingen waarbij veel ruimte is voor discussie. Door de relatief kleine opzet is in gesprek raken met elkaar ook goed mogelijk. De doelgroep betreft de studenten die extra geïnteresseerd zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit zijn voornamelijk studenten geneeskunde, psychologie, pedagogiek en studenten uit andere verwante studies.

Wij behandelen gevarieerde, actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die in het reguliere onderwijs weinig tot niet aan bod komen. Enkele onderwerpen die wij recentelijk behandeld hebben zijn: borderline, prikkelverwerking en delinquentie bij kinderen. Meer behandelde en toekomstige onderwerpen staan in de agenda

Voor eten en drinken wordt gezorgd en deelname is gratis.