INFO

De naam Kleine Hans is gebaseerd op de eerste analyse van een kinderpsychiatrische stoornis door Sigmund Freud. Dit is een casus uit 1905. Kleine Hans (zijn echte naam was Herbert Graf) was een vierjarig jongetje met een fobische angst voor paarden. Volgens Freud was dit omdat hij sterke seksuele gevoelens en zelfs wensen had met betrekking tot zijn moeder. Verder had Hans sterke agressieve wensen naar de vader, maar hield hij tegelijkertijd wel van hem.

Deze ongeoorloofde behoeftes en gevoelens jegens zijn moeder, en doodswensen versus liefde richting zijn vader, zorgden er voor dat Kleine Hans in een onmogelijke situatie terecht kwam. Volgens Freud is de paardenfobie een signaalangst, die ervoor zorgt dat het kernprobleem onbewust wordt gehouden. Hierdoor wordt de traumatische angst ontlopen. Een paardenfobie is gemakkelijker te hanteren (men kan binnenblijven) dan een conflictsituatie met mensen waarvan men houdt en waarmee men dagelijks moet omgaan.

Voor de liefhebber staat op Wikipedia een (Engelstalig) stuk over Kleine Hans, klik hier.

Kleine Hans is een groep die 21 jaar geleden is opgericht door professor Theo Doreleijers. Professor Doreleijers hoogleraar kinder- en jeugdpyschiatrie aan het VUmc te Amsterdam en opleider in de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor Amsterdam en omstreken. Ook is hij per 1 oktober 2007 benoemd tot hoogleraar Forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden.